Snimanje zaliha

Materijali i sirovine potječu od odgovornih osoba,koji je kupio u gotovini, kao i od dobavljača. Navedeni resursi mogu se pojaviti u poduzeću na trošak vlastite proizvodnje i otpis osnovnih sredstava koja su postala zapuštena. Postoji određena narudžba prema kojoj se bilježi prijam materijala.

Dobavljač zajedno s isporučenim proizvodimašalje prateće dokumente kupcu. To uključuje fakture tereta, zahtjev za plaćanje (jedna kopija izravno za kupca, druga - preko banke), potvrdu o putovnici i drugima. Redoslijed prema kojem se obavlja evidencija u računovodstvenom odjelu osigurava provjeru točnosti popunjavanja prateće dokumentacije od strane računovođe kupca. Nakon provjere dokumenata se prenose na odgovorne osobe - izvršitelja opskrbe.

Odjel za nabavu provodi provjerusukladnost asortimana, količinu, kvalitetu, uvjete isporuke, cijene i drugo. Na temelju rezultata pomirenja na nagodbi ili drugom popratnom dokumentu, bilješka se podnosi o djelomičnom ili potpunom prihvaćanju (pristanak na plaćanje).

Redoslijed u skladu s kojimračunovodstvo zaliha (zalihe), predviđa mjere za kontrolu primitka robe i njezinog pretraživanja. U tu svrhu osiguran je poseban časopis. Registarski broj mora sadržavati registracijski broj, ime dobavljača, datum snimanja, vrstu tereta, broj i datum prijevozne isprave, nalog za prihvaćanje ili čin prihvaćanja zahtjeva za traženje tereta i drugih podataka. U bilješkama se navode informacije o plaćanju ili uskraćivanju.

Nakon revizije, zahtjevi za plaćanje prenose se u računovodstveni odjel. Primici se daju špediteru koji prima i isporučuje robu.

U skladu s postupkom kojimprema MRP-u, otpremnik prihvaća stigao teret po težini i broju mjesta. Ako postoje znakovi koji dovode u pitanje sigurnost dobivenih proizvoda, ovlaštena osoba ima pravo tražiti potvrdu od prijevozne organizacije. Kada postoji nedostatak mase, mjesta, otkrivanje štete u pakiranju, kvarenje je poseban (komercijalni) čin. Ovaj dokument je osnova prema kojoj se tvrdi protiv dobavljača ili transportne organizacije.

Primanje materijala iz skladišta u nekom drugom graduobavlja špediter u skladu s odjećom i punomoći. Dokumenti ukazuju na popis robe koja će biti zaprimljena. U postupku prihvaćanja od strane špeditera provodi se ne samo kvantitativna nego i kvalitativna provjera.

Prihvaćeni proizvodi dostavljaju se poduzeću. Špediteri šalju materijale u skladište. Prihvaćanje obavlja upravitelj skladišta, provjeravajući usklađenost kakvoće i količine tereta sa informacijama o računu dobavljača. Narudžba prema kojoj se obavlja obračun MPP-a predviđa pripremu narudžbe pribavljenog od strane skladištara za primljeni teret. Nalog je potpisan od strane špeditera i upravitelja skladišta.

Računovodstvo MPZ provodi se u odgovarajućim jedinicama (numerički, linearni, obujam, težina). Kada pošiljka stigne u jednu jedinicu, a protok prema drugima, istodobno se primjenjuju dvije mjerne jedinice.

Ako ne postoje razlike između stvarnogpodatke i podatke dobavljača, može se registrirati bez primitka računa. U takvim slučajevima pečat koji sadrži osnovne predmete narudžbe ovjeren je na dokument dobavljača.

Roba se otpusti iz skladišta tvrtke za ekonomsku potrošnju, potrebe proizvodnje, za preradu, kao i za prodaju nelikvidnih i višak zaliha.